Jag skräddarsyr mina tjänster utifrån dina önskemål.

 • Jämställdhetsintegrering

 • Likabehandling

 • Jämställdhet

 • Förändringsledning

 • Härskartekniker

 • Normer

 • Intersektionalitet

 • Lika rättigheter och möjligheter

 • Bemötande

 • Mångfald

 • Trakasserier och sexuella trakasserier

 • Kränkande särbehandling

 • Aktiva åtgärder utifrån Diskrimineringslagen

 • Jämställd budgetering

 • Kartläggningar, analyser och utvärderingar

 • Förändringens fyra rum www.forandringensfyrarum.se

Jag hjälper dig att omsätta dina strategier och handlingsplaner till praktiskt arbete i din verksamhet, hör av dig!

Utbildning

 • Workshops

 • Seminarium

 • Föreläsningar

Rådgivning och stöd

 • Processledning

 • Coaching

 • Analyser

 • Strategihandledning

 • Kartläggning

 • Observationer

 • Fokusgrupper

 • Djupintervjuer

Förändringsledning

 • Medarbetare

 • Chefer

 • Grupputveckling


Samarbeten

Arbete för lika rättigheter och möjligheter

Behöver er verksamhet konkreta metoder och praktiska verktyg i arbetet med likabehandling och jämställdhetsintegrering? DELSOL&KULLMAN erbjuder riktade utbildningar och färdiga utbildningspaket för chefer, HR-personal och övrig personal genom ett samarbete med Firma Dennis Kullman

Läs mer på www.delsolkullman.com