Mitt professionella rykte


"Med sin helhetssyn, drivkraft och pedagogiska förmåga inspirerar Anna till lösningar och skapar en trygghet i förändringar". 

"Med sitt engagemang, sin expertis i jämställdhetsfrågor och helhetssyn är Anna drivande. Hon är lojal, modig och arbetar med ett rättspatos mot de mål som hon ser framför sig. Anna tar ansvar och med sin pedagogiska förmåga och lugn skapar hon trygghet och en förståelse för förändringsprocesser. Hon inspirerar i strategiska diskussioner, levererar resultat med hög kvalitet och sticker ut med sin värme och starka personlighet - hon är dessutom en föreläsare i toppklass.

Anna är ödmjuk, hon ser lösningarna och får andra att gå utanför sin bekvämlighetszon. Med sitt strategiska tänkande kan hon på ett balanserat sätt leda en verksamhet i rätt riktning. Anna får jobbet gjort, är prestigelös med en konstruktiv kommunikation även i svåra situationer. Hon har en hög ambitionsnivå och vill göra reell nytta för sin målgrupp. Anna drivs av sina värderingar och viljan till positiva förändringar, hon har en naturlig auktoritet med en kraft som är beundransvärd."


Sammanställningen baseras på svar från 14 chefer, kollegor och kunder som lämnat svar anonymt i september 2015 som analyserats av Per Frykman - Your Professional Reputation ✆ 070-624 00 58 www.perfrykman.com

"Pedagogiskt, jordnära och humoristiskt navigerar du genom politik, lag och teori." 

- Kajsa Svaleryd, Strateg Region Gävleborg

 

"... Anna Delsol har en mycket väl utvecklad förmåga att känna av en grupp och anpassa sig till de förutsättningar som gäller. Hon är därtill mycket skicklig på att förmedla svåra sammanhang på ett pedagogiskt sätt. Mot den bakgrunden bedömer jag att Anna Delsol är synnerligen väl lämpad att utföra arbete som processledare och utbildare." Läs hela rekomendationsbrevet här.

- Martin Mörk, Enhetschef, processenheten, DO

"I TCOs Nätverk för likabehandling (med ansvariga för jämställdhetsfrågor och andra likabehandlingsfrågor på TCO-förbunden) anlitade vi i våras Anna Delsol, eftersom vi ville utveckla vårt arbete med Jämställdhetsintegrering. Tack vare Anna Delsols innehållsrika seminarium kunde alla ta till sig det de behövde fylla på med där de befann sig. Annas pedagogiska genomgång gav en struktur att hänga upp arbetet på, och hennes gedigna erfarenhet av ämnet uppmuntrade till lättsam dialog som gav många svar på alla skiftande frågor, både gällande teori och i hur man kan hantera praktiska problem. Anna Delsol är en pedagogisk och lättsam expert som har mycket att bidra med och lära ut."

 - Ulrika Hagström, Recearch Officer på TCO 

"Mycket duktig kursledare, bra nivå då även de som var nya och ej så pålästa kunde hänga med, bra mix av bilder och föreläsning/snack samt rolig aktivitet. Kändes som att du hade en bra bakgrund för detta ämne."

Utvärdering efter genomförd utbildning för SENSUS studieförbund

                                      Nordiskt forum 2014

                                      Nordiskt forum 2014