Foto: Inger Bladh


Positivt, utvecklande och hållbart förändringsarbete

Jag har lång erfarenhet av strategiskt arbete med jämställdhetsintegrering och med likabehandling, för alla människors lika rättigheter och möjligheter, från flera företag, myndigheter, kommuner och från skolan. Min pedagogiska kompetens och mitt coachande förhållningssätt gör att jag hittar olika sätt att stödja skilda delar inom en organisation. Jag har lång erfarenhet av att designa och genomföra utbildningsinsatser, att processleda samt att granska och integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamhetsplanering och styrning. Jag är resultatinriktad, analytisk och har förmåga att identifiera utvecklingsbehov och se saker från ett ”helikopterperspektiv” och att få delarna till en helhet.


I allt utvecklingsarbete är det viktigt att utgå från den egna verksamheten och att, i sin förändringsiver, inte utforma sidospår och stuprör som senare blir svåra att integrera i den ordinarie verksamheten. Jag tillför chefer, HR-personal och medarbetare nya perspektiv, alltid med utgångspunkt från deras verksamhet. På så sätt integreras utvecklingsarbetet i verksamheten och har möjlighet att bli långsiktig och hållbar.

Mitt stöd ska leda till praktiskt arbete och förändring.