Jag har haft förmånen att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete på olika arbetsplatser med vitt skilda verksamheter. Trots att verksamheterna och villkoren för dessa skiljer sig åt så är utmaningarna för utvecklingsarbetet ganska lika.


Uppdrag:

 • Designar, genomför och utvärderar processutbildningar, workshops och seminarium för ledningsgrupper, HR-personal och medarbetare

 • Genomför analyser

 • Processleder

 • Inriktar policy- och styrdokument

 • Integrerar ett jämställdhetsperspektiv i lednings- stöd och uppföljningsfunktioner

 • Utformar och systematiserar stöd- och kontrollfunktioner

 • Coachar och ger rådgivning och stöd till chefer, skolledare och HR-personal

 • Genomför kartläggningar

 • Observationer

 • Djupintervjuer

 • Fokusgruppsintervjuer

 • Reviderar handledningsmaterial och utformar stödmaterial

 • Inriktar utvärderingsarbete

 • Samordnat och processlett regeringsuppdrag

 • Projektledare med budget och resultatansvar

 • Sammankallat och lett myndighetsinterna och externa nätverk

 • Granskat jämställdhets- och likabehandlingsplaner

 • Myndighetsövergripande samverkan

Unionen Inför EuroPride 2018 fick jag i uppdrag av Unionen att skriva denna bok. Innehåller konkreta tips från olika arbetsgivare om hur de arbetar för en inkluderande arbetsplats.

Unionen Inför EuroPride 2018 fick jag i uppdrag av Unionen att skriva denna bok. Innehåller konkreta tips från olika arbetsgivare om hur de arbetar för en inkluderande arbetsplats.

För tidigare uppdrag, kontakta mig via LinkedIn eller mail

Samarbetspartners

I allt utvecklingsarbete är det viktigt att utgå från den egna verksamheten och att, i sin förändringsiver, inte utforma sidospår och stuprör som senare blir svåra att omhänderta i den ordinarie verksamheten. Jag tillför chefer och HR-personal nya kunskaper och perspektiv, alltid med utgångspunkt från deras egen verksamhet. På så sätt integreras utvecklingsarbetet i verksamheten och ges möjlighet att bli långsiktig och hållbar. Mitt stöd ska leda till konkret arbete och förändring.

Försvarsmakten - pågående

Region Gävleborg - pågående

Finansförbundet 2019

Länsstyrelsen Dalarnas län 2017 - 2019

Ålands landskapsförening 2018 - 2019

Sand och grus AB Jehander 2019

Konserthuset i Stockholm 2018

Mälardalens högskola 2018

Nyckeltalsinstitutet 2018

Maria Franceschi i Luften 2018

Räddningstjänsten Halmstad 2018

Hässleholms kommun 2018

Kriminalvården 2018

Montessoriförskolan Liten & Stor 2018

Karlskrona kommun 2018

Osby kommun 2018

Växjö kommun 2018

Pensionsmyndigheten 2018

Din Bil AB 2018

Unionen 2017 - 2018

Region Gävleborg 2017

Kriminalvården 2017

Försvarsmakten - Militärhögskolan Karlberg 2017

FHS - Försvarshögskolan 2016 - 2017

SWECO 2017

DIK Akademikerfacket för kultur och kommunikation 2016 - 2017

CSN - Centrala studiestödsnämnden 2016

Gävle kommun 2016

Lindesbergs kommun 2016

Kommunal Västerbotten 2016

TCO Tjänstemännens centralorganisation 2016

Sensus Studieförbund 2016

DO Diskrimineringsombudsmannen -  Utredare/utbildare 2012 - 2016

CSN Centrala studiestödsnämnden - Processledare jämställdhetsintegrering 2014

FM Försvarsmakten - Jämställdhets- och jämlikhetsstrateg på högkvarteret 2007 - 2012

LST Länsstyrelsen i Stockholms län - Projektledare Jämställt vägval 2006 - 2007